Welkom op www.hoekschecentrum.nl

Tevens ingang voor www.c1000vanderhoek.nl en www.brunavanderhoek.nl.

Hier komt spoedig de website van het Hoeksche Centrum te staan.

www.c1000.nl

Voor informatie: Dhr. A. v.d. Hoek

E-mail: smo.vanderhoek@c1000.nl